ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไปชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไปชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้- สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา มารดาและผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตนเอง บิดา มารดาอละผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ-หลักฐานการรับรองหรือสำเร็จการศึกษ(ปพ.1หรือปพ.7)-นักเรียนที่ไม่ได้เกิดในจังหวัดสกลนครให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมคือ สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ-รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป***กรณีที่ไม่มีเอกสารของบิดา หรือมารดา ให้ส่งสำเนาสูติบัตรด้วย****

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *