รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ออนไลน์

📢📢#รับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไปออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา 2565

👉👉#เมื่อสมัครในระบบเสร็จให้แนบเอกสารส่งทางโรงเรียนในวันสอบคัดเลือกหรือวันรายงานตัว

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้

✅– สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา มารดาและผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

✅– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตนเอง บิดา มารดาอละผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

✅-หลักฐานการรับรองหรือสำเร็จการศึกษ(ปพ.1หรือปพ.7)

✅-นักเรียนที่ไม่ได้เกิดในจังหวัดสกลนครให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมคือ สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ

✅-รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป***กรณีที่ไม่มีเอกสารของบิดา หรือมารดา ให้ส่งสำเนาสูติบัตรด้วย****

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *