รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ออนไลน์

📢📢#รับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไปออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา 2565 👉👉#เมื่อสมัครในระบบเสร็จให้แนบเอกสารส่งทางโรงเรียนในวันสอบคัดเลือกหรือวันรายงานตัวเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้✅– สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา มารดาและผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ✅– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตนเอง บิดา มารดาอละผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ✅-หลักฐานการรับรองหรือสำเร็จการศึกษ(ปพ.1หรือปพ.7)✅-นักเรียนที่ไม่ได้เกิดในจังหวัดสกลนครให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมคือ สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ✅-รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป***กรณีที่ไม่มีเอกสารของบิดา หรือมารดา ให้ส่งสำเนาสูติบัตรด้วย****ลิงค์รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.1👇👇👇

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *