ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง นายนิโรจน์ ดวงแก้ว เป็นปีที่ 2 ได้เป็นตัวแทนศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ👏👏👏วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม เรื่องระเบียบโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566

เรื่องระเบียบโรงเรีย

Read more

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกษมศักดิ์ ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม มอบหมายให้นายนรินทร์ ยาสูญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมรำโส้ทั่งบั้ง ต้อนรับคณะนักวิ่งร่วมกับนักแสดงติ๊ก ชีโร่ ในกิจกรรม RUN FOR LOVE 2023 ณ สนามที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

Read more

#ประกาศโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๖

Read more