โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

Read more

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ สอวน. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยการมอบทุนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ดังนี้

คุณปาจารีย์ ดุลนีย์

Read more