โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

Read more

ประกาศโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่ว่าง )

Read more

ขอแสดงความยินดี กับนายนิโรจน์ ดวงแก้ว ซึ่งผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทนศูนย์ฯ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่ายที่ 2 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศระดับชาติ ครั้งที่ 2

Read more

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 นายทองคำ วรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม มอบหมายให้ นายนรินทร์ ยาสูญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมเข้าร่วมพิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ แสดงมุทิตาสักการะ พระครูสถิตบุญญาคม เจ้าคณะอำเภอกุสุมาลย์ ณ วัดศรีลำดวน ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

Read more

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ นายนิโรจน์ ดวงแก้ว ที่ได้เป็นตัวจริงผู้แทนเข้าแข่งขันระดับชาติ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ครั้งที่ 2 

Read more

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ สอวน. ค่าย 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจำปีการศึกษา 2564

Read more

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ)

รับสมัครครูอัตราจ้าง

Read more