ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2565

ประกาศรายชื่อนักเรีย

Read more

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. กุสุมาลย์ เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ในกิจกรรมโครงการครู 5 นาที เรื่องการใช้รถใช้ถนน การข้ามถนนโดยใช้สะพานลอย โดยเน้นย้ำให้นักเรียนสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัย

Read more