รับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไปชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไปชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้
– สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา มารดาและผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตนเอง บิดา มารดาและผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
-หลักฐานการรับรองหรือสำเร็จการศึกษา (ปพ.1หรือปพ.7)
-นักเรียนที่ไม่ได้เกิดในจังหวัดสกลนครให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมคือ สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
-รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
***กรณีที่ไม่มีเอกสารของบิดา หรือมารดา ให้ส่งสำเนาสูติบัตรด้วย****

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *