ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง นายนิโรจน์ ดวงแก้ว เป็นปีที่ 2 ได้เป็นตัวแทนศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ👏👏👏วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม เรื่องระเบียบโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566

เรื่องระเบียบโรงเรีย

Read more

#ประกาศโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๖

Read more

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

Read more