วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกษมศักดิ์ ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม มอบหมายให้นายนรินทร์ ยาสูญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมรำโส้ทั่งบั้ง ต้อนรับคณะนักวิ่งร่วมกับนักแสดงติ๊ก ชีโร่ ในกิจกรรม RUN FOR LOVE 2023 ณ สนามที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

Read more

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ สอวน. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยการมอบทุนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ดังนี้

คุณปาจารีย์ ดุลนีย์

Read more

คณะผู้บริหาร คณะครู พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยในเวลา 6.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าวัดกลางตลาดสดเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ และในเวลา17.30 น. ร่วมพิธีถวายสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

Read more

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมได้รับการสนับสนุนสเปรย์แอลกอฮอล์ (ชนิดน้ำ) เพื่อแจกให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น จำนวน 1,546 คน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

Read more

“ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย” โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ขอขอบคุณสำนักงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์เป็นอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ครั้งนี้ค่ะ

Read more